Eclips Rhannol yr Haul 2015

Countdown to first contactAmser i'r Cyffyrddiad cyntaf

Eclipse Breakfast at the Aberystwyth Arts Centre

Join us on the morning of March the 20th at 08:24 to witness this celestial event. Observe the eclipse with solar telescopes in the company of staff from the Institue of Mathematics, Physics and Computer Science at Aberystwyth University.

Brecwast Eclips yng Nghanolfan y Celfyddydau

Ymunwch a ni ar fore 20fed o Fawrth am 08:24 i weld y digwyddiad seryddol hyn. Arsylwch yr eclips hefo telesgopau solar yma o dan arweiniath staff o'r Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Radio Propogation Experiments

We will be searching for the effects of the solar eclipse on the lower layers of the ionosphere by investigating if we can receive signals from distant stations that would not normally be available in daylight hours. In addition, we hope to be exchanging messages with amateur radio operators around the UK and beyond, again using frequencies that would not normally work during daylight hours.

Arbrofion lledaenu tonnau radio

Byddem yn ymchwilio i effeithiau yr eclips ar ionosffer y ddaear yn ystod yr eclips, wrth weld os yw hi'n bosib dderbyn signalau o orsafoedd radio sydd ddim fel arfer ar gael yn ystod oriau'r dydd. Yn ychwanegol, gobeithiwn y gallwn gyfnewid negeseuon hefo sawl gweithredydd amatur radio o gwmpas y DU ac ymhellach, eto yn defnyddio amleddau sydd ddim yn gyffredinol yn gweithio ar oriau dydd.